Sexoafectivitat

20

ag.'20

Canimas Brugué, J. (2020): «En el extremo de los nadie», a Sexualidad y diversidad funcional, Cuadernos de la Fundació Grífols i Lucas, núm. 54, Barcelona, pp. 7-10.

El 27 de novembre de 2019 es va celebrar a Barcelona un seminari en el que es va sotmetre a debat el document «El acompañamiento afectivo, erótico y sexual a personas con diversidad intelectual y medidas de soporte legal» redactat per Joan Canimas Brugué. El document abordava tres qüestions: (i) si era necessari el consentiment del tutor per a que una persona amb diversitat intel·lectual i modificació jurídica de la capacitat d'obrar pogués tenir relacions sexuals amb un o una treballadora sexual; (ii) on situar l'assistència sexual en el debat sobre la prostitució i (iii) la possibilitat o no d'objecció de consciència per a aquells professionals que consideren que l'acompanyament a serveis afectius, eròtics o sexuals atempta contra les seves creences morals. El Quadern Sexualidad y diversidad funcional recull les conclusions d'aquest seminari organitzat per la Fundació Víctor Grífols i Lucas.

 
Veure la revista

Més informació

21

jul.'16

Canimas,J. (coord), Cervera, N., Clos, C., Español, N. et alt. (2016): Document marc de suport a la salut afectiva i sexual de les persones usuàries de la Fundació Pere Mitjans

Algunes persones amb diversitat funcional intel·lectual tenen necessitats afectives i sexuals que requereixen un servei, suport o acompanyament extern, per exemple un o una assistent sexual o altres serveis especialitzats i, de vegades, la família o el tutor no hi estan d’acord perquè neguen la sexualitat de la persona o estan en contra amb aquest tipus de suport per qüestions morals. Què cal fer en aquestes situacions? És èticament i jurídicament correcte que els professionals els facilitin suport sense el coneixement i, per tant, autorització de la família o del tutor? Aquest document, redactat i aprovat per l'Espai de Reflexió Ètica de la Fundació Pere Mitjans, intenta donar resposta a aquestes qüestions.

Veure el document

Més informació

20

juny'12

Canimas, J. (coordinador) (2012): Diversitat funcional, afectivitat i sexualitat. Algunes qüestions ètiques que plantegen les relacions afectives i sexuals de les persones amb diversitat funcional amb necessitats de suport extens o generalitzat que viuen en residències, Grup de Reflexió d’Ètica Aplicada del Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

L’any 2012, els directors i directores dels centres residencials per a persones amb diversitat funcional de Barcelona i persones que hi residien, van identificar les qüestions ètiques que es plantejaven en aquestes institucions respecte de l'afectivitat i la sexualitat, hi van reflexionar i hi van donar respostes. Aquest quadern recull els resultats d’aquest procés.

Veure el document

Més informació

17

nov.'22

Per què és difícil reconèixer la sexualitat de les persones amb disCapacitat

Xerrada organitzada per «Escola de famílies de Dincat». Llinars del Vallès, 17 de novembre 2022. Amb l'objectiu d'oferir elements de reflexió per conèixer i combatre la dificultat de reconèixer la sexualitat de les persones en situació de discapacitat intel·lectual, es plantegen quatre factors que dificulten, el reconeixement i exercici de la sexualitat per part de les persones en situació de discapacitat intel·lectual: 1. Infantilització. D’ençà el reconeixement de drets a les persones en situació de discapacitat intel·lectual i per tal d’evitar els problemes ètics que això comporta, se les ha situat en un estadi de perpètua infantesa en el qual, suposadament, no hi ha sexualitat. 2. Construcció d’una esfera de puresa, ingenuïtat i fidelitat. La construcció d’aquesta esfera és principalment una necessitat vital dels progenitors o cuidadors de la persona en situació de discapacitat intel·lectual. 3. Defensa de la condició de persona. D’ençà la consideració que les persones en situació de discapacitat intel·lectual són persones, protegir-les de la sexualitat és també protegir-les de l’animalitat i, per tant, protegir la seva dignitat, la seva condició de persones. 4. Protegir-les de possibles danys. Hi ha una preocupació legítima per les conseqüències negatives que poden tenir les relacions sexuals per a la pròpia persona o per altres (abusos, violència sexual, embaràs, etc.), que ni el paternalisme ni el liberalisme resolen correctament. Veure cartell

Més informació

17

oct.'22

28

abr.'20

Això ha de canviar

Presentació del llibret "Això ha de canviar" organitzada per l'espai de reflexió ètica en serveis socials d'Apasa. 28 d'abril 2020, Amposta

Veure el fullet Veure el llibret

Més informació
X
Aneu a la barra d'eines