Reflexions ètiques entorn de la intimitat de la infància i l’adolescència, la informació i el consentiment familiar i la seguretat jurídica de les i els professionals. 

Conferència que s’inscriu en la XI Jornada d’Ètica i Serveis Socials organitzada per el Departament de Polítiques Socials de la Diputació Foral d’Àlaba. Vitoria–Gasteiz, 17 d’octubre 2022.

X
Aneu a la barra d'eines