Assessorament

Coordina o assessora, o ha coordinat o assessorat, els següents equips o projectes, entre altres:

______ACTUAL

2017 – actualitat

Assessorament Grup de Reflexió Ètica de l’EAIA del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

2017 – actualitat

Assessorament Espai de Reflexió Ètica Consorci de Benestar Social Gironès – Salt.

2017 – actualitat

Assessorament Espai de Reflexió Ètica de FUPAR (Fundació President Amat Roumens).

2016 – actualitat

Assessorament Comitè d’Ètica del Consorci de Serveis Socials de Catalunya.

2016 – actualitat

Secretari tècnic del Comitè d’Ètica i Bioseguretat de la Recerca de la Universitat de Girona (UdG).

2014 – actualitat

Assessorament Espai de Reflexió Ètica Fundació Pere Mitjans.

2013 – actualitat

Assessorament Comitè d’Ètica Aplicada de l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

2013 – actualitat

Assessorament Espai de Reflexió Ètica de Dincat.

2013 – actualitat

Assessorament Espai de Reflexió Ètica d’ISOM.

______HISTÒRICS

2011 – 2017

Assessorament Grup de Reflexió d’Ètica Aplicada dels Serveis Residencials del Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

2015 – 2016

Vocal del Comitè d’Ètica de la Recerca Clínica de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta.

2003 – 2015

Vocal del Comitè d’Ètica de la Recerca Clínica de l’Institut d’Assistència Sanitària (CEIC – IAS).

2013

Assessorament EAIA del Vallès Occidental.

2010

Coordinador del Grup de Recerca sobre els aspectes ètics i jurídics de la recerca clínica amb persones adultes incapaces. Guia d’anàlisi pels Comitès Ètics de Recerca Clínica.

2010

Coordinador, juntament amb Francesc Carbonell, de la Guia sobre la pluralitat religiosa als centres educatius, publicada pel Departament d’Ensenyament i per la Direcció General d’Assumptes Religiosos de la Generalitat de Catalunya.

2006

Coordinador de la Guia pel respecte a la diversitat de creences als centres educatius de Catalunya. Encàrrec de la Direcció General d’Assumptes Religiosos de la Generalitat de Catalunya.

2006

Coordinador i redactor de l’esborrany de la ponència B «Drets i deures de la gent gran», document base de treball pel 5è Congrés Nacional de la Gent Gran.

2005

Coordinador, juntament amb Joan Vergés, del grup de treball que va redactar el Dictamen sobre els aspectes ètics de l’avantprojecte de la llei de serveis socials. Aquest dictamen va ser encarregat pel Govern de la Generalitat de Catalunya a l’Observatori d’Ètica Aplicada a la Intervenció Social i lliurat el 24 de desembre de 2005.

X
Aneu a la barra d'eines