Docència

______ACTUAL

2017 – actualitat

Codirector del Títol d’expert universitari en ètica aplicada a l’acció social i psicoeducativa. Institut Borja de Bioètica – Fundació Pere Tarrés. Universitat Ramon Llull.

Juntament amb l’Institut Borja de Bioètica-URL, Joan Canimas i Brugué dirigeix el curs que millora el perfil dels professionals dedicats a l’acció social o psicoeducativa, en dotar-los d’eines per identificar i resoldre les situacions que requereixen un abordatge des de l’ètica i capacita per dinamitzar i coordinar Espais de Reflexió en els Serveis Socials (ERESS) i per posar en marxa altres infraestructures ètiques dins de les organitzacions.

 

2017 – actualitat

Professor del Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS) en el qual imparteix una classe d’ètica aplicada. Universitat de Girona.

Hi imparteix una sessió sobre les qüestions ètiques que intervenen en la recerca, la intervenció i les polítiques públiques en joventut.

2017 – actualitat

Professor col·laborador del Màster universitari en diversitat religiosa: pensament, realitat i governança. Universitat de Girona.

Hi imparteix dues sessions sobre les qüestions ètiques que intervenen en la gestió de la diversitat de creences en els centres educatius, l’educació en el lleure i l’atenció sanitària.

2014 – actualitat

Professor col·laborador de Experto universitario en ética aplicada a la intervención social: conflictos éticos y comités de ética. Universidad Pública de Navarra.

Imparteix el Mòdul de metodologia i abordatge de problemàtiques ètiques en l’àmbit de l’acció psico-sòcio-educativa i sòcio-sanitària.

2012 – actualitat

Professor col·laborador del Máster universitario en intervención social con individuos, familias y grupos. Universidad Pública de Navarra.

Imparteix una classe de metodologia i abordatge de problemàtiques ètiques en l’àmbit de l’acció psico-sòcio-educativa i sòcio-sanitària.

2010 – actualitat

Professor col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya.

Ha impartit o imparteix les assignatures d’Ètica aplicada a l’Educació Social i Teories Educatives al Grau d’Educació Social.

1996 – actualitat

Professor associat de la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona.

Ha impartit les assignatures Organització  i gestió de centres d’educació no formal, Metodologia d’elaboració de Projectes Educatius, Moviments socials contemporanis, Educació permanent i Teories Educatives.

Des del 2009 imparteix les assignatures d’Ètica i deontologia professional als Graus d’Educació Social, Treball Social i Pedagogia, i Aproximació al fenomen educatiu al Grau de Pedagogia.

______HISTÒRIC

2010 – 2012

Director del Màster d’Ètica Aplicada a la Intervenció Social, Psicoeducativa i Sòciosanitària. Universitat de Girona – Observatori d’Ètica Aplicada.

2006 – 2007

Professor del curs Actualitzacions en les ideologies i religions. Visió actualitzada de la realitat religiosa del món actual, la polèmica de la fe, la filosofia i les noves realitats ideològiques.

Dins el programa La Universitat per a tothom

Organitzat per “la Caixa”, la Fundació privada Girona, Universitat i futur i la Fundació Universitat de Girona: innovació i formació

X
Aneu a la barra d'eines