Canimas, J. (2024): “El cuidado de la intimidad», pàg. 43 – 52, a Inza-Bartolomé, A. y Isaola Argüeso, A. (2024): Ética, vulnerabilidad y cuidados en el ámbito social y sanitario. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco.

En el nostre context cultural, la intimitat és una necessitat humana fonamental perquè és condició de possibilitat d’aquest «jo» que és trobada amb un mateix, amb l’altre i amb allò altre i també condició de possibilitat del lliure arbitri, la llibertat ex-istencial i la dignitat humana.
Al primer apartat d’aquest capítol es cartografia el panorama que despleguen els conceptes intimitatinterioritatextimitatprivat i públic. En el segon, s’iexpliquen els factors abans assenyalats que fan de la intimitat una necessitat humana fonamental. I com que, per raons d’espai, no és possible endinsar-se en els àmbits que componen l’extimitat (cos, coses, llocs, altres i informació), l’últim apartat aborda tres actituds que permeten aproximar-s’hi correctament: la cortesia, el bon tracte i la cura.
X
Aneu a la barra d'eines