El dilema ètic que planteja aquest document se centra en dues problemàtiques que han
estat proposades pels professionals del Pla de Ciutadania i Immigració i dels Serveis
Socials Bàsics. En primer lloc planteja en quins casos aquests professionals han de donar
informació sobre el programa de retorn assistit a les persones que s’adrecen als serveis i,
en segon lloc, planteja la qüestió de quan i com el professional ha d’emetre la seva opinió
professional sobre la conveniència de les persones ateses d’acollir-se a aquest programa.

Veure document

14 de novembre de 2022
X
Aneu a la barra d'eines