Seminari sobre els problemes ètics que planteja l’alimentació de persones amb risc de broncoaspiració

Els Espais de Refl­exió i Acció Ètica de la Residència Vigatans, Centre Ocupacional Sínia i Fundació Pere Mitjans, coordinats per Joan Canimas i amb el suport del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, han abordat els problemes ètics que planteja l’atenció i suport a persones amb disfàgia a les quals s’ha prescrit una dieta especial de textures i viscositats i manifesten el seu desgrat a seguir-la o es neguen a fer-ho. Les refl­exions i conclusions d’aquest treball han estat recollides en el document Disfàgia. Problemes ètics que planteja l’alimentació de persones amb risc de broncoaspiració i pautes d’actuació. Finalitzada l’etapa de redacció d’aquest primer esborrany, és hora d’ampliar la contrastació del seu contingut a altres professionals i persones afectades abans de fer-lo públic. Per això, s’han previst dues activitats: primer un Seminari (15 de juny del 2022) amb un grup reduït de persones afectades i experts i després una Jornada (19 d’octubre del 2022) oberta a un gran nombre de persones afectades, professionals de l’àmbit i experts. El programa d’aquest Seminari del 15 de juny reunirà unes 25 persones, a les quals es convida a fer una lectura crítica del document i compartir les seves anàlisis amb la resta d’assistents al Seminari. Tanmateix, s’ha encarregat a tres experts en filosofia del dret, dret i medicina a presentar una anàlisi crítica d’aquells aspectes del document que afecten la seva especialitat per tal d’iniciar i emmarcar la discussió.

Veure programa

X
Aneu a la barra d'eines