Justícia i vida bona

VEURE PROGRAMA

INSCRIURE’M AL CURS

Les funcions tutorials i les funcions parentals, són el mateix? En què es diferencien, si és que es diferencien? Quins avantatges i inconvenients planteja unir-les? I separar-les? És legítim que un tutor s’immisceixi en la vida afectiva, íntima, eròtica o sexual de la persona tutelada? En quines situacions pot estar èticament justificat i en quines no fer-ho? Pot ser èticament i jurídicament correcte atendre demandes afectives, íntimes, eròtiques o sexuals d’una persona amb diversitat funcional, sense el coneixement del seu tutor? Per respondre a aquestes i altres qüestions, cal escatir la diferenciació entre moral de mínims i moral de màxims, altrament dites justícia i vida bona.

25 de maig de 2022
X
Aneu a la barra d'eines