Guia didàctica de la cartilla d’alfabetització Para ser un poco más libres… Té cinc apartats: 1. Introducció; 2. Marc de l’experiència; 3. La cartilla: descripció tècnica; 4. Recursos didàctics; i 5. Seguiment i avaluació dels resultats.

Veure el llibre.

Veure alguns pòsters de les paraules generadores.

25 de maig de 2022
X
Aneu a la barra d'eines