Es descriuen les quatre causes que, a criteri de l’autor, fan que l’ètica aplicada avui sigui tant important en l’àmbit de l’acció psico-sòcio educativa: 1. La secularització del pensament; 2. El progrés tecnocientífic i econòmic; 3. L’eclosió de l’alteritat; i 4. El biopoder i el postfordisme.

Veure la revista

25 de maig de 2022
X
Aneu a la barra d'eines