Canimas Brugué, J. (2017): Qüestions de la filosofia moral que és necessari conèixer, [recurs d’aprenentatge textual]. Fundació Universitat Oberta de Catalunya (FUOC)

Material docent de l’assignatura Ètica aplicada a l’educació social que s’imparteix a la Universitat Oberta de Catalunya. En aquest tema, de 38 pàgines, es presenten els conceptes i les qüestions bàsiques que la filosofia moral i altres disciplines ofereixen per a l’anàlisi de problemàtiques ètiques de la pràctica professional.
Índex: Introducció. 1. Ètica i moral. 2. Dogmatisme, naturalisme, relativisme, escepticisme i perspectivisme. 3. Moral de mínims i de màxims. 4. Principis prima facie i drets absoluts. 5. Antinòmies jurídiques. 6. Quatre principis de la bioètica: autonomia, no maleficència, beneficència i justícia. 7. Les principals fal·làcies. Notes.
25 de març de 2024
X
Aneu a la barra d'eines