Presentació del document de treball «El acompañamiento afectivo, erótico y sexual a personas con diversidad intelectual y medidas de soporte legal»

Presentació del document de treball «El acompañamiento afectivo, erótico y sexual a personas con diversidad intelectual y medidas de soporte legal»

Conferència al seminari “El suport a la sexualitat de les persones amb diversitat funcional” organitzat per la Fundació Víctor Grífols i Lucas. Barcelona, 27 de novembre de 2019.

25 de maig de 2022
X
Aneu a la barra d'eines