Dilemes ètics en la intervenció professional en infància en risc

VEURE EL PROGRAMA

Adreçat a les professionals del XICA, entitats i persones que intervenen amb infància en risc.

“L’acció dels professionals de l’àmbit social, psicoeducatiu i sociosanitari està motivada, en molts casos, per la follia d’una societat que no és capaç d’establir unes relacions de justícia i fraternitat. En aquestes situacions, l’ètica com a conjunt d’enunciats no ha aconseguit fer realitat els grans principis humanistes d’ençà fa tant de temps proclamats, i l’ètica com a activitat reflexiva de vegades es veu impedida per la quantitat, la gravetat i la urgència dels requeriments als quals cal donar resposta. En aquestes situacions, als professionals de l’acció social, psicoeducativa i sociosanitària els queda, però, l’ètica de l’ésser-hi.”

25 de maig de 2022
X
Aneu a la barra d'eines