La llibertat o la vida?

L’acumulació d’elements que indiquen que som en un canvi d’època ja és aclaparadora. Revolució digital, globalització econòmica i progrés científic arriben acompanyats de la constatació d’un deteriorament difícilment reversible del clima i de molts interrogants sobre el futur del treball o de la capacitat de mantenir la cohesió social en un entorn cada cop més desigual. El recent episodi de pandèmia no fa sinó reforçar aquests elements de canvi i transició. I tot plegat es projecta en tensions i equilibris difícils en relació amb les maneres d’encarar aquests reptes comuns per part de països i comunitats que parteixen de situacions enormement contrastades.

En aquesta segona edició de la Biennal Ciutat Oberta volem obrir els debats sobre temes de fons de la manera més accessible possible, aprofitant els espais públics de la ciutat i la xarxa d’entitats, equipaments i col·lectius interessats a participar-hi.

Veure més informació

19 de juliol de 2022
X
Aneu a la barra d'eines