Ètica i drets en l’acció social

Ètica i drets en l’acció social

Conferència a “Reptes, innovació i inclusió: Una visió transformadora de l’atenció a la infància amb pluridiscapacitat i les seves famílies” organitzada per Fundació Nexe. Universitat Blanquerna. Barcelona, 19 i 20 de novembre de 2021.

25 de maig de 2022
X
Aneu a la barra d'eines