p 2002

23

juny'02

Martinell, A.; Canimas, J. (2002): Ciudades Educadoras (en castellà, francès i anglès), Ajuntament de Barcelona/ Diputació de Barcelona/ International Association of Educating Cities, 2002. ISBN 84-7609-974-6.

Redactors del Document de treball que el Comitè Executiu de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores va proposar a totes les ciutats del món membres de l'Associació per a la reflexió i estímul per a l'acció. Té vuit capítols: 1. Salutació; 2. Finalitats i usos d'aquesta publicació; 3. Carta de les Ciutats Educadores; 4. Algunes experiències de la ciutat educadora; 5. Ciutat i educació: realitats que evoluciones; 6. Bases de la ciutat educadora; 7. L'Associació Internacional de Ciutats Educadores; i 8. Suggeriments per al debat.

 

Més informació
X
Aneu a la barra d'eines