Guia d’anàlisi per als Comitès d’Ètica d’Investigació Clínica dels aspectes ètics i jurídics de la recerca clínica amb persones amb una limitació jurídica de la capacitat d’obrar.

Aquesta Guia va ser revisada i ampliada l’any 2013 (vegeu VV. AA. (2013): Guía Investigación Clínica 2013. Aspectos éticos y jurídicos a tener en cuenta en estudios clínicos en fase II y III).

25 de maig de 2022
X
Aneu a la barra d'eines