Versió actualitzada i traduïda al castellà de l’obra publicada l’any 2011 Ètica aplicada a l’educació social. Aquesta obra, que complementa Com resoldre problemàtiques ètiques?, aborda les qüestions que un professional de l’acció psico-sòcio-educativa o sòcio-sanitària ha de conèixer per identificar i afrontar correctament les problemàtiques ètiques de la seva professió.

Té cinc capítols: 1. Per què és important l’ètica aplicada avui?; 2. Qüestions de la filosofia moral que es necessari conèixer; 3. Llibertat; 4. Intimitat, confidencialitat i secret professional; i 5. Ètica de les organitzacions.

19 de febrer de 2024
X
Aneu a la barra d'eines