Recerques històric

25

juny'16

«La laïcitat positiva a Catalunya: raonabilitat, límits i aplicacions» (2016)

Recerca finançada per la Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya (RELIG2015). Grup de recerca de la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani del Departament de Filosofia de la Universitat de Girona.

Més informació

25

juny'16

«Demoskole. Democràcia, participació y educació inclusiva als centres educatius» (2016)

Recerca subvencionada pel Ministeri d’Economia i Competitivitat. Es tracta d’un projecte de la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona que perseguia aprofundir en la democratització d’estructures i currículums escolars. El projecte va consistir en un treball de camp i la reflexió filosòfica, sociològica i pedagògica dels que es van considerar tres vectors de la democràcia als centres educatius: la governabilitat, l’"habitança", l’alteritat i l’"éthos".

Més informació

25

juny'11

«Alzheimer i recerca clínica. Guia per a pacients i cuidadors convidats a participar en un estudi clínic» (2010- 2011)

Projecte becat l’any 2010 per la Fundació Víctor Grífols i Lucas amb l’objectiu d’elaborar una guia d’ús per als pacients, tutors, curadors o guardadors de fet que informi del que significa participar en un estudi clínic i que orienti i faciliti el procés de decidir si s'hi participa o no. Investigadors principals: Joan Canimas Brugué i Secundí López-Pousa. Equip investigador: Bellera Solà, Jaume; Canimas Brugué, Joan; Conde Sala, Josep Lluís; Garre Olmo, Josep; Gusart Ponsà, Miquel Àngel; Kolacny Arias, Tanja; López-Pousa, Secundí; Llinàs Serradell, Èlia; Monserrat Vila, Sílvia; Piany Bosch, Marta; Solé Carrizo, Eduard; Torres Masó, Sílvia.

Veure document

Més informació

25

juny'10

«Proposta d’uns criteris de consens entre els CEIC catalans per a l’avaluació ètica, jurídica i metodològica de projectes de recerca amb medicaments» (2008- 2010)

Estudi finançat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i en el qual van participar 17 Comitès d’Ètica de la Recerca Clínica de Catalunya. L’objectiu principal de l’estudi era elaborar una proposta consensuada per tots els CEIC de Catalunya dels criteris per a l’avaluació dels projectes de recerca clínica amb medicaments, a través dels següents objectius específics: (i) concretar i ordenar tots els ítems que s’han de tenir en compte en la valoració d’un protocol de recerca clínica amb medicaments, tenint en compte els procediments i coneixements dels CEIC de Catalunya, (ii) per tal de facilitar l’avaluació, (iii) poder donar un tractament equànime als diferents protocols que valora un mateix CEIC i al mateix protocol que valoren diferents CEIC de Catalunya, (iv) a través d’un procediment àgil i operatiu.

Més informació
X
Aneu a la barra d'eines