Recerques actuals

15

juny'17

La gestió de riscos, danys i beneficis en les responsabilitats del tutor de persones majors d’edat amb diversitat funcional intel·lectual i del desenvolupament.

L'Observació General nº 1 del Comitè sobre els Drets de les persones amb discapacitat de Nacions Unides (2014) presenta un dilema al meu parer trampós perquè considera que només hi ha dues posicions possibles: d'una banda el paternalisme, del qual diu que forma part qualsevol decisió subrogada que es basi en el principi del millor interès de la persona; i de l'altra, el respecte a la llibertat de la persona, que segons l'Observació ha de desterrar qualsevol decisió subrogada i respectar sempre la voluntat i preferències de la pròpia persona. Aquesta qüestió la vaig començar a abordar a l’article «Decidir por el otro a veces es necesario». Actualment estic treballant en una versió ampliada d’aquesta qüestió, al meu entendre cabdals; sobretot allò que té a veure amb les pautes i instruments de gestió de riscos i danys per a les persones que tenen responsabilitats de cura, guarda o tutela de persones amb diversitat funcional intel·lectual o malaltia mental.

Més informació

13

juny'17

L’assistència sexual a persones amb diversitat funcional física, intel·lectual i del desenvolupament.

L’Espai de Reflexió Ètica de la Fundació Pere Mitjans va elaborar el «Document marc de suport a la salut afectiva i sexual de les persones usuàries de la Fundació Pere Mitjans» (2016).

Actualment treballo en una versió ampliada d’aquest document, que aprofundeix qüestions com ara una anàlisi comparativa del tractament de l’assistència sexual a diferents països, les diferències, si és que n’hi ha, entre prostitució, assistència sexual i suport íntim i eròtic, el debat en torn de la prostitució, etc.

Més informació
X
Aneu a la barra d'eines