Recerques actuals

13

juny'17

L’assistència sexual a persones amb diversitat funcional física, intel·lectual i del desenvolupament.

L’Espai de Reflexió Ètica de la Fundació Pere Mitjans va elaborar el «Document marc de suport a la salut afectiva i sexual de les persones usuàries de la Fundació Pere Mitjans» (2016).

Actualment treballo en una versió ampliada d’aquest document, que aprofundeix qüestions com ara una anàlisi comparativa del tractament de l’assistència sexual a diferents països, les diferències, si és que n’hi ha, entre prostitució, assistència sexual i suport íntim i eròtic, el debat en torn de la prostitució, etc.

Més informació
X
Aneu a la barra d'eines