Login

Events

El impacto de la pandemia en las personas con diversidad funcional

1des9:00- 12:00El impacto de la pandemia en las personas con diversidad funcionalJornada de Professionals i Representants de les Entitats de l'Àmbit de Diversitat Funcional de Rubí

AGENDA. Inscripcions

Màster en Diversitat Religiosa: pensament, realitat i governança

El màster pretén oferir una mirada respectuosa, crítica i rigorosa sobre la diversitat religiosa a Catalunya i Europa. Per tant, hauria de cridar l’atenció de qualsevol persona interessada en el fenomen religiós en un sentit ampli. D’altra banda, el reconeixement del fet religiós com un fet important en la vida d’algunes persones i com una possibilitat de desenvolupament personal (és a dir, com un dret fonamental) obliga les administracions a dissenyar, executar i avaluar polítiques que tinguin en compte les diferents confessions religioses. Es fa necessari, doncs, que hi hagi personal format i capacitat per assumir aquestes responsabilitats i això vol dir, que conegui i estigui familiaritzat amb aquesta diversitat.

Més informació sobre el màster (on line)

Fulletó explicatiu

AGENDA. Actos públicos

diciembre 2020

1dic9:00- 12:00El impacto de la pandemia en las personas con diversidad funcionalJornada de Professionals i Representants de les Entitats de l'Àmbit de Diversitat Funcional de Rubí

AGENDA. Inscripciones

Máster en Diversidad Religiosa: pensamiento, realidad y gobernanza

El máster pretende ofrecer una mirada respetuosa, crítica y rigurosa sobre la diversidad religiosa en Cataluña y Europa. Así pues, debería de llamar la atención de cualquier persona interesada en el fenómeno religioso en un sentido amplio. Por otra parte, el reconocimiento del hecho religioso como un hecho importante en la vida de algunas personas y como una posibilidad de desarrollo personal (es decir, como un derecho fundamental) obliga a las administraciones a diseñar, ejecutar y avaluar políticas que tengan en cuenta las diferentes confesiones religiosas. Es necesario, pues, que haya personal formado y capacitado para asumir estas responsabilidades y que conozca y esté familiarizado con esta diversidad.

Más información sobre el máster (on line)

Folletín explicativo

top
© Joan Canimas Brugué
X
Ir a la barra de herramientas