Login

Sorry, this entry is only available in Catalan and European Spanish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

FORMACIÓ

Cursos de formació per a professionals i entitats. Poden ser presencials, semipresencials o a distància (online). Els cursos semipresencials combinen les sessions presencials amb el debat i treball a distància. Els programes que s’exposen aquí són generals i cal adaptar-los a les necessitats i característiques de cada demanda (hores del curs, contingut, nombre de sessions, durada, freqüència, etc.).

______ASSESSORAMENT I ENCÀRRECS

Coordinació de grups de treball, Comitès de Ètica, Espais de Reflexió Ètica, equips professionals, etc. que aborden temàtiques o situacions èticament complexes que afecten les persones ateses, els professionals, l’organització, la ciutadania…

L’assessorament persegueix fer una bona anàlisi de les qüestions abordades, donar-hi bones respostes, implementar-les, fer-ne el seguiment avaluant-ne els resultats i, si cal, transferir el coneixement a través de la publicació dels resultats. L’assessorament s’adapta a les necessitats i objectius de cada situació i pot ser puntual o periòdic (mensual, bimensual, trimestral, etc.).

Els encàrrecs donen resposta a demandes concretes, com per exemple redacció de codis ètics, protocols de respecte a la intimitat de les persones, protocols de respecte a la llibertat de les persones, etc.

Veure els assessoraments realitzats (currículum)

______CURSOS D’INTRODUCCIÓ I ESPECIALITZACIÓ

SONY DSC

Introducció a l’ètica aplicada

Dirigit a persones que es volen introduir en l’ètica aplicada o actualitzar els seus coneixements bàsics. Poden ser professionals, familiars o persones ateses.

La durada del curs pot anar de 4 a 30 hores i el contingut, la periodicitat i la metodologia s’adapten a la durada del curs i als interessos, característiques i àmbit o àmbits professionals del grup.

Veure el programa d’un curs genèric (20 hores)

Curs2

Ètica aplicada per a Comitès d’Ètica o Espais de Reflexió Ètica.

Dirigit a membres que formen o formaran part  de Comitès d’Ètica o Espais de Reflexió Ètica.

La durada del curs pot anar de 4 a 30 hores i el contingut, la periodicitat i la metodologia s’adapten a la durada del curs i als interessos i les característiques del grup. Pot ser un curs d’introducció o d’aprofundiment en alguna qüestió o temàtica, per exemple processos deliberatius, llibertat, intimitat, l’ètica a les organitzacions, etc.

La durada, periodicitat i contingut del curs s’adapten als interessos, característiques i àmbit o àmbits professionals del grup.

Foto xerrada. Públic. Residència ASPACE. Jornada sobre reflexió ètica

La gestió del risc en la guarda de fet o la curatela a persones sense plena capacitat de decisió

Hem d’abandonar el paternalisme sense caure en l’abandó. Per a això és fonamental disposar d’instruments d’anàlisi que ens permetin determinar en quines situacions estan justificades les decisions substitutives (protectores o de millora) i en quines no ho estan. I com que no hi ha llibertat sense risc, cal que aquests instruments mesurin, valorin i determinin quant de risc poden assumir les persones sense plena capacitat de decisió.

Aquest curs dona instruments, pautes i habilitats d’anàlisi i decisió per exercir aquesta responsabilitat. La durada, periodicitat i contingut del curs s’adapten als interessos, característiques i àmbit o àmbits professionals del grup.

Curs

Intimitat i presencialitat: hospitalitat, espais i coses

Allò íntim es manifesta en dos àmbits: el de la presencialitat i el de la informació.

La presencialitat es refereix al cos de la persona, als seus espais i coses. Aquest curs presenta i aprofundeix en una part de la intimitat molt poc tractada per l’ètica aplicada: (1) L’hospitalitat, la cortesia, el bon tracte i la cura de la corporalitat de les persones; (2) L’arquitectura de la cura: som els llocs que construim i habitem, usos dels llocs; i (3) El respecte i estima als objectes de les persones.

La durada, periodicitat i contingut del curs s’adapten als interessos, característiques i àmbit o àmbits professionals del grup.

Foto xerrada/classe. Joan

Intimitat i informació: confidencialitat, secret professional i protecció de dades personals

Allò íntim es manifesta en dos àmbits: el de la presencialitat i el de la informació.

La informació es refereix a allò que se sap d’algú. Aquest curs presenta i aprofundeix en les següents qüestions: (1) Fonaments de la intimitat; (2) La distinció entre informació i dades personals; (3) La importància de la confiança en l’acció psico-socio-educativa i sanitària; (4) Els nivells de confidencialitat i de secret professional; (5) El conflicte entre guardar o revelar secrets professionals i formes d’abordar-ho; (6) Pautes i articles bàsics del nostre ordenament deontològic i jurídic.

La durada, periodicitat i contingut del curs s’adapten als interessos, característiques i àmbit o àmbits professionals del grup.

Etica_Astres2.1024x680

Ètica de les organitzacions

Si entenem l’ètica com un conjunt de valors i principis, és evident la necessitat de fer-los efectius a tota l’organització. Si l’entenem com una activitat reflexiva sobre els valors i principis, no només pertoca preocupar-se’n als Comitès d’Ètica o als Espais de Reflexió Ètica, sinó a tota l’organització. I si l’entenem com a caràcter, conjunt de virtuts, excel·lència o manera de ser, no hi ha cap dubte de que les organitzacions també han de tenir un caràcter, unes virtuts, una manera de ser i perseguir l’excel·lència.

Aquest curs, com tots els anteriors, fusiona la part teòrica amb la pràctica traslladant els continguts estudiats a la realitat de les organitzacions de les persones que participen en el curs i intentant identificar bones pràctiques i propostes de canvi. (1) Poden ser ètiques les organitzacions? (2) Excel·lència productiva; (3) Imatge corporativa; (4) Responsabilitat social corporativa o empresarial; i (5) Estratègies d’implementació de l’ètica en les organitzacions.

La durada, periodicitat i contingut del curs s’adapten als interessos, característiques i àmbit o àmbits professionals del grup i l’organització.

Foto xerrada. Casa de la convalescència. Col·lectiu

Diversitat cultural i moral

L’objectiu principal d’aquest curs és que els i les professionals que hi participen assoleixin els coneixements i les habilitats bàsiques per identificar i abordar correctament les qüestions i problemàtiques ètiques que tenen a veure amb la diversitat cultural i moral del seu àmbit professional.

Aquest curs presenta i aprofundeix en les següents qüestions: (1) Des de quin paradigma veiem, pensem i actuem?; (2) Anàlisi crític de “la cultura”; (3) El fonament de la Declaració Universal de Drets Humans; (4) Principals instruments conceptuals per a l’anàlisi i abordatge dels problemes ètics que planteja la intermoralitat; (5) Anàlisi de temàtiques o situacions pràctiques de l’experiència professional dels participants al curs.

La durada, periodicitat i contingut del curs s’adapten als interessos, característiques i àmbit o àmbits professionals del grup.

______CURSOS UNIVERSITARIS QUE CODIRIGEIX O EN ELS QUALS PARTICIPA

Estudiants

Títol d’expert universitari en ètica aplicada a l’acció social i psicoeducativa. Institut Borja de Bioètica – Universitat Ramon Llull

Al segle XXI l’atenció a les persones requereix una visió i unes capacitats interdisciplinàries que incorporin els valors a la pràctica professional i permetin identificar i gestionar correctament les problemàtiques ètiques que s’hi puguin donar.

En aquest context, l’ètica aplicada emergeix com una disciplina interprofessional que ofereix instruments per a incorporar l’atenció al respecte a les persones, la reflexió i el diàleg, i per a donar respostes als reptes ètics que planteja l’activitat professional. Es tracta d’una disciplina que permet abordar qüestions que van des dels fonaments de l’atenció a la persona fins a la resolució de problemàtiques morals concretes que es presenten en l’atenció diària.

Aquest Títol d’Expert Universitari està dirigit a l’adquisició de coneixements i habilitats en ètica aplicada a l’àmbit de l’acció social i psico-educativa. El seu disseny permet que l’adquisició de coneixements sigui inseparable de la seva aplicació a qüestions, situacions i problemàtiques concretes dels àmbits professionals propis de les persones interessades.

Veure més informació

Unavarra1

Máster universitario en intervención social con individuos, familias y grupos. Universidad Pública de Navarra

El principal objectiu d’aquest Màster és proporcionar una formació especialitzada i de qualitat per persones que desenvoluparan la seva competència en la intervenció social des dels àmbits professional i investigador; així com analitzar críticament les polítiques socials, conèixer en profunditat l’administració i gestió dels Serveis Socials, intervenir eficaçment en la comunitat pel seu desenvolupament, avaluar fidelment els Serveis Socials i posar atenció social a les persones de manera integral.

Veure més informació

Veure el programa

P4170005

Experto universitario en ética aplicada a la intervención social: conflictos éticos y comités de ética. Universidad Pública de Navarra

Aquest curs s’oferta com a resposta a les necessitats formatives dels i les professionals de la intervenció social interessats en tenir eines pràctiques per a la resolució de conflictes ètics i per a la presa de decisions ètiques.

Veure més informació

Curs 2017/2018

UdG1

Màster universitari en diversitat religiosa: pensament, realitat i gestió. Universitat de Girona

Aquest màster es una proposta formativa que pretén abordar la diversitat religiosa des de perspectives diferents: filosòfiques, sociològiques, antropològiques, històriques i del dret. Es fonamenta en els aspectes següents:

– Vivim un moment fortament marcat per l’explosió de la diversitat a tot arreu, i també, i conseqüentment, per una important fragmentació de les creences. Conèixer aquesta diversitat i fragmentació ha esdevingut una qüestió important.

– El projecte d’algunes ideologies polítiques d’arraconar definitivament la religió a l’àmbit privat o de fer-la desaparèixer ha fracassat. El debat sobre quin paper han de tenir les religions a les nostres societats ha de ser abordat amb profunditat.

– Davant del reconeixement del fet religiós com a fet important en la vida d’algunes persones i com una possibilitat de desenvolupament personal fa necessari que hi hagi personal format i capacitat .

Veure més informació

Curs 2017/2018

© Joan Canimas Brugué
X
Skip to toolbar