Login

Events

Universitat de Lleida - Facultat de Dret, Economia i Turisme C/ Jaume II, 73, 25001, Lleida

12mar16:00- 19:00

Hora

(Divendres) 9:30 - 14:00

Localització

Universitat de Lleida (Sala d'actes de la Facultat d'educació, psicologia i treball social)

Avinguda de l'Estudi General, 4, 25001, Lleida

Organitzador

Universitat de Lleida - Institut Borja de Bioètica

AGENDA. Inscripcions

Màster en Diversitat Religiosa: Pensament, Realitat i Gestió

El màster pretén oferir una mirada respectuosa, crítica i rigorosa sobre la diversitat religiosa a Catalunya i Europa. Per tant, hauria de cridar l’atenció de qualsevol persona interessada en el fenomen religiós en un sentit ampli. D’altra banda, el reconeixement del fet religiós com un fet important en la vida d’algunes persones i com una possibilitat de desenvolupament personal (és a dir, com un dret fonamental) obliga les administracions a dissenyar, executar i avaluar polítiques que tinguin en compte les diferents confessions religioses. Es fa necessari, doncs, que hi hagi personal format i capacitat per assumir aquestes responsabilitats i això vol dir, que conegui i estigui familiaritzat amb aquesta diversitat.

Data d’inici del Màster: 11/01/2019

VEURE MÉS INFORMACIÓ

INSCRIURE’M AL MÀSTER

Conferència i tallers de treball a la II Jornada d’Ètica en l’Acció Social a les Terres de Lleida

Conferència a la II Jornada d’Ètica en l’Acció Social a les Terres de Lleida “Itineraris de respecte en la intervenció social” organitzada pels Serveis Territorials a Lleida, la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida i l’Institut Borja de Bioètica – Universitat Ramon Llull.

Seguidament de la conferència inaugural es portaran a terme tres tallers de treball:

  • “Com detectar els problemes o conflictes ètics”. Dirigit per Jesús Vilar
  • “Intimitat tant en la discapacitat com en el trastorn mental i gent gran”. Dirigit per Joan Canimas
  • “Metodologia casos pràctics”. Dirigit per Montse Esquerda

Data de la conferència i tallers: 15/03/19

VEURE’N MÉS INFORMACIÓ

INSCIRURE’M AL CURS

Universitat de Lleida - Facultat de Dret, Economia i Turisme C/ Jaume II, 73, 25001, Lleida

12mar16:00- 19:00

Hora

(Viernes) 9:30 - 14:00

Localización

Universitat de Lleida (Sala d'actes de la Facultat d'educació, psicologia i treball social)

Avinguda de l'Estudi General, 4, 25001, Lleida

Organizador

Universitat de Lleida - Institut Borja de Bioètica

AGENDA. Inscripciones

Máster en Diversidad Religiosa: Pensamiento, Realidad y Gestión

El máster pretende ofrecer una mirada respetuosa, crítica y rigorosa sobre la diversidad religiosa en Catalunya y Europa. Por eso, tendría que llamar la atención de cualquier persona interesada en el fenómeno religioso en un sentido amplio. De otro lado, el reconocimiento del hecho religioso como un hecho importante en la vida de algunas personas y como una posibilidad de desarrollo personal (es decir, como un derecho fundamental) obliga las administraciones a diseñar, ejecutar y avaluar políticas que tengan en cuenta las diferentes confesiones religiosas. Se hace necesario, pues, que haya personal formado y capacitado para asumir estas responsabilidades y eso quiere decir, que conozca y esté familiarizado con esta diversidad.

Fecha de inicio del Máster: 11/01/2019

VER MÁS INFORMACIÓN

INSCRIBIRME EN EL MÁSTER

Conferencia y talleres de trabajo en la II Jornada de Ética en la Acción Social en las Terres de Lleida

Conferencia en la II Jornada de Ética en la Acción Social en las Terres de Lleida “Itinerarios de respeto en la intervención social” organizada por los Servicios Territoriales de Lleida, la Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social de la Universidad de Lleida y el Instituto Borja de Bioética – Universidad Ramon Llull.

Después de la conferencia inaugural se llevaran a cabo tres talleres de trabajo:

  • “Cómo detectar los problemas o conflictos éticos”. Dirigido por Jesús Vilar
  • “Intimidad en la discapacidad, trastorno mental y personas mayores”. Dirigido por Joan Canimas
  • “Metodología casos prácticos”. Dirigido por Montse Esquerda

Fecha de la conferencia y talleres: 15/03/19

VER MÁS INFORMACIÓN

INSCRIBIRME EN EL CURSO

(Català) Ètica de la recerca en Ciències socials i confidencialitat i secret professional

february, 2019

mon

tue

wed

thu

fri

sat

sun

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

No Events

february, 2019

mon

tue

wed

thu

fri

sat

sun

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

No Events

top
© Joan Canimas Brugué
X
Skip to toolbar