Login

Versió actualitzada y traduïda al castellà de l’obra publicada l’any 2015 “Com resoldre problemàtiques ètiques?”. A la primera part (“El repte”), es descriu la situació d’una noia que explica al seu terapeuta i al seu educador de referència que quan tenia 12 anys va patir abusos sexuals per part del seu pare i s’identifiquen els problemes ètics que això planteja als professionals. A la segona part (“El coneixement imprescindible”), s’expliquen les principals propostes ètiques de què disposem (ètiques dialògiques, de les virtuts, principialistes, conseqüencialistes i de la compassió) i es fa una proposta eclèctica, que l’autor anomena ètica de la complexitat, per abordar problemàtiques ètiques en l’àmbit de l’acció psico-sòcio-educativa i sòcio-sanitària. A la tercera i darrera part (“Les solucions”), s’analitzen les problemàtiques identificades al primer capítol i s’hi aporten solucions.

Veure el llibre

Canimas, J. (2017): ¿Como resolver problemáticas éticas? Barcelona: Editorial UOC, 2017.

© Joan Canimas Brugué
X
Skip to toolbar