Login

Decidir per un altre

Conferència al programa d’assessorament “Ajudar i protegir. Quan es modifica la capacitat de les persones, Pretutela i Tutela”. Alzheimer Catalunya Fundació. CAP Primer de Maig. Lleida, 14 de març de 2018.

21 September, 2018
© Joan Canimas Brugué
X
Aneu a la barra d'eines